onze privacy regels


Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Propeller vzw, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@propellervzw.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.
U kan uw gegevens ook steeds zelf raadplegen, aanpassen via de inschrijvingsknop op onze website met uw persoonlijke login. Indien u uw account volledig wilt verwijderen, kan u dit aanvragen via info@propellervzw.be. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u hier.